Slutventilering av Adam Horn af Åminnes avhandlingsmanus

  • Date: –16:00
  • Location: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68928650131
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Björn Melander
  • Phone: 0707709224
  • Seminarium

Slutventilering av Adam Horn af Åminnes avhandlingsmanus med arbetstiteln ”Från person till person: Avvecklingen av nordisk personkongruens ur ett typologiskt perspektiv”.

Granskare är professor Henrik Rosenkvist, Göteborgs universitet.