Excellent lärare, steg 2: Verkstad - så skriver du din ansökan

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Ångström 2371
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Stefan Pålsson
  • Workshop

Under denna verkstad, som är en uppföljning av det mer generella seminariet i Steg 1, får du mer konkret stöd i ditt ansökningsskrivande. Vi tittar på din pedagogiska skicklighet i förhållande till kriterierna för Excellent lärare.

Möjliga frågor att diskutera är bland andra: Hur kan strukturen se ut och vad bör jag skriva fram? Hur kan jag koppla det jag gjort till didaktisk teori och erfarenhet? Måste jag vara ”politiskt korrekt” i min ansökan? Det är en fördel om du börjat tänka på utformningen av din ansökan och pedagogiska portfölj, så att vi kan diskutera konkreta frågeställningar.
Vi pratar engelska på passet om det behövs, men svenskakunskaper krävs för att kunna bli antagen som excellent lärare.

TURs tre steg mot en ansökan till Excellent lärare
TUR erbjuder stöd i tre steg för ansökningsskrivandet:
Steg 1: Övergripande information om Excellent lärare, kriterier och pedagogisk portfölj
Steg 2: Så skriver du din ansökan. Här är det mer fokus på din pedagogiska skicklighet i förhållande till kriterierna (se ovan).
Steg 3: En verkstad där vi återkopplar på varandras utkast till portföljer
De tre stegen ger en god hjälp att skriva fram och reflektera över den egna pedgogiska skickligheten i relation till kriterierna för Excellent lärare.
Observera att inget av de tre stegen ger svar på om din ansökan är tillräcklig för att du ska bli antagen. Den granskningen hanteras av Nämnden för excellenta lärare med hjälp av externa sakkunniga.

Välkommen!
Stefan Pålsson (TUR)