TUR:s pedagogiska jullunch

  • Date: –13:30
  • Location: ITC 6140
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Maja Elmgren
  • Kulturevenemang