Institutet för utbildningsrätt: workshopserie om Demokrati och högre utbildning

  • Date: –17:00
  • Location: Munken 1:234
  • Lecturer: Mikael Hansson, docent i civilrätt
  • Website
  • Organiser: Institutet för utbildningsrätt, Uppsala universitet
  • Contact person: Lotta Lerwall
  • Workshop

Tema: Åt var och en efter förtjänst. Villkor och status i (högre) utbildning