Helena Franzén: PhD Dissertation Defence

  • Date:
  • Location: Humanistiska teatern
  • Organiser: Department of History of Science and Ideas
  • Contact person: Solveig Jülich
  • Disputation

Helena Franzén defends her PhD dissertation Kroppar i förvandling: Obstetriska och embryologiska samlingar vid Uppsala universitet, ca 1830–1930. External examiner is Professor Lena Lennerhed, Södertörns högskola.

Disputationen sker på svenska.

The event will be in Swedish.