Handelsrättsliga seminariet: "God sed som rättskälla"

Professor Stefan Olsson (Handelshögskolan, Karlstad Universitet) inleder seminariet under rubriken ”God sed som rättskälla”.

Diskussionspartner: universitetslektor Daniel Brännström (Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet)

Föranmälan krävs via e-post till linus.jacobsson@fek.uu.se.


Varmt välkommen!
/Sektor handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen