Book presentation: 14 495 lägenheter : En bok om bostadsbristens bostäder/14,495 Flats: A New Metabolist's Guide to New Stockholm

  • Date: –15:00
  • Location: Digitalt seminarium via Zoom
  • Lecturer: Helen Runting, Karin Matz and Rutger Sjögrim
  • Organiser: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Contact person: Miguel A. Martínez
  • Seminarium