By foot at ease: Environmental affordances for wellbeing in walking

  • Date: –15:00
  • Location: Digitalt seminarium via Zoom
  • Lecturer: Thomas Höjemo
  • Organiser: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Contact person: Miguel A. Martínez
  • Seminarium