Islam, ickevåld och fred – Maulana Wahiduddin Khan och anti-muslimsk mobilisering

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken sal 22-1017
  • Lecturer: Medverkar: Mattias Dahlqvist, Lektor i religionsvetenskap med specialisering mot islam, särskilt i Indien. Undervisar om islam, hinduism, buddhism, religionssociologi samt ickevåldets historia och praktik, Umeå universitet.
  • Website
  • Organiser: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Contact person: Claes T. Wrangel
  • Seminarium