PRåMs konkretiseringsverkstad/workshop

  • Date: –15:00
  • Location: Zoom https://uu-se.zoom.us/s/65541526969
  • Lecturer: PRåM
  • Website
  • Organiser: Dept of Neuroscience
  • Contact person: Cecilia Yates
  • Phone: +46704250571
  • Workshop

Varmt välkommen till PRåMs första konkretiseringsverkstad under hösten 2021. Temat denna gång kommer att vara ”Peer learning – i teori och praktik”
Konkretiseringsverkstaden börjar med en introduktion till teorin bakom peer learning där studenterna hjälps åt att lära av och med varandra. Efter introduktionen kommer vi att diskutera och dela erfarenheter av olika former av kamratinlärning såsom pra