Utbildningshistoriska seminariet

  • Date: –15:00
  • Location: Blåsenhus Tupprummet (14:340). https://link.mazemap.com/ixBneEiC
  • Website
  • Organiser: Uppsala Studies of History and Education (SHED)
  • Contact person: Johanna Ringarp
  • Seminarium

Docent Johanna Ringarp ventilerar sin text ”Utbildning och vård på institution. Barn med epilepsi i Sverige 1890-1930”

Underlag erhålls genom mejl till Johanna Ringarp