Research seminar in Ethnology with Kyrre Kverndokk and Marit Ruge Bjærke

  • Date: –12:00
  • Location: Join Zoom Meeting https://uu-se.zoom.us/j/68495602868
  • Lecturer: Kyrre Kverndokk and Marit Ruge Bjærke, University of Bergen
  • Organiser: Department of Cultural Anthropology and Ethnology
  • Contact person: Camilla Asplund Ingemark
  • Seminarium

The seminar is held in Norwegian and Swedish. No reading in advance.

Gardening the Globe: Presentasjon av et forskingsprosjekt om produksjon av skandinavisksosio-natur, 1750-2020

I dette seminaret presenterer vi det nye forskningsprosjektet "Gardening the Globe", som skal undersøke historiske prosesser der naturen er blitt erobret, kontrollert og gjort til en ressurs, med fokus på Skandinavia fra midten av 1700-tallet og frem til i dag.

Dagens miljøproblemer blir ofte fremstilt ved hjelp av naturvitenskapelige begreper fra jordsystemforskning og geologi – som begrepet Antropocen. Selv om slike begreper er viktige for å få frem hvor stor effekt menneskeheten har på kloden som helhet, bidrar de også til at faktorer som historiske forhold, sosiale strukturer og kulturelle verdier blir usynlige i fortellingen. Det er derfor behov for en bredere forståelse av hvordan de praksisene og teknologiene som har ledet til dagens miljøproblemer er historisk situerte. Prosjektet vil studere disse historiske prosessene som en rekke stadig mer intense forsøk  på å overvinne, kontrollere og bruke natur - det vil si produksjon av det vi kaller "sosio-natur".