Judarnas historia i Sverige

Carl Henrik Carlsson, Hugo Valentin-centrum, UU, ”Valentin 2.0”. Boksläpp av Carl Henrik Carlssons Judarnas historia i Sverige, den första stora syntesen om svensk-judisk historia sedan Hugo Valentins arbete med samma titel gavs ut 1924.