Tala väl - ett sjökort för predikanter

Dr Helene Egnell, "Tala väl - ett sjökort för predikanter". Evangelieboken innehåller många grynnor av ersättningsteologisk natur, som lätt kan få predikan att kapsejsa. Därför startade Centrum för religionsdialog i Stockholms stift predikobloggen Tala väl med kommentarer till de texter och textkombinationer som lockar till antijudiska tankar. Efter att alla tre årgångar försetts med kommentarer planeras nu en bok baserad på materialet från bloggen. Helene Egnell är präst i Svenska kyrkan, TD i Missionsvetenskap och arbetade tidigare på Centrum för religionsdialog.

Zoom länk: https://uu-se.zoom.us/j/63607257678