Forsskålsymposiet 2021: När får man tänka? Om tvekan som risk och resurs

  • Date: –16:00
  • Location: Humanistiska teatern
  • Lecturer: Sharon Rider, professor i logik och metafysik, Filosofiska institutionen, Uppsala universitet Moderator och panel till årets Forsskålsymposium består av nedanstående: Maria Ripenberg, Journalist (moderator) Ulrika Björkstén, Chef för Vetenskapsradion vid Sveriges Radio Li Bennich-Björkman, Skytteansk professor i vältalighet och statskunskap, Uppsala universitet Mats Benner, Rektor och dekan, Ekonomihögskolan, Lunds universitet Mårten Schultz, professor vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet
  • Organiser: Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa och Juridiska fakulteten, Uppsala universitet
  • Contact person: Mattias Vesterlund
  • Föreläsning

Välkommen till 2021 års Forsskålföreläsning, en av Uppsala universitets hedersföreläsningar.

Tvekan och osäkerhet är en förutsättning för kunskapssökande. Ovisshet och den tankeverksamhet som den ger upphov till utgör vetenskapens och den högre utbildningens grundvillkor. Det utmanas av dagens innovationspolitik: söker man maximera effektivitet rationaliseras ovisshet bort. Genom en invecklad incitamentstruktur styrs vilka frågor och problem som forskningen begrundar utifrån intressen och mål utstakade av politiken, en illiberal förhållning till vetenskap och utbildning. Politikens inblandning uppfattas därtill inte som otillbörlig. Den vetenskapliga värdesfären upphör att utgöra en delvis autonom del av moderna liberala demokratier. Om inte de lärda må tvista och tvivla över vad som är värt att veta och varför, vem då ska göra det?