Återrapportering från konferenser

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062 samt Zoom
  • Organiser: Slaviska seminariet
  • Contact person: Magdalena Slyk
  • Seminarium

Återrapportering från konferenser
Ordförande: Magdalena Slyk. Språk. svenska