Matilda Amundsen Bergström: "Ett lycksaligt liv. Kvinnors moralfilosofi i 1600- och 1700-talens Skandinavien"

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken 6-0023
  • Organiser: Department of Literature and Uppsala Interdisciplinary 18th Century Seminar
  • Contact person: Otto Fischer
  • Seminarium

Uppsala Interdisciplinary 18th Century Seminar

See Swedish event for information.