Högre seminarium: Anna Ingves halvtidsseminarium

  • Date: –16:00
  • Location: Seminariet genomförs på campus men kan också följas via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62197864760 16-2041
  • Lecturer: Anna Ingves, Uppsala universitet Inbjuden diskutand: Julia Prentice, Göteborgs universitet
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Anna Ingves mittseminarium

Inbjuden diskutand: Julia Prentice, Inst. för svenska språket, Göteborgs universitet.

Avhandlingen, som går under den preliminära titeln ”Mot framgång i den svenska skolan – om språkintroduktionselevers ordförrådsutveckling”, fokuserar på nyanlända ungdomars utveckling av receptivt ordförråd på svenska och hur det utvecklas under deras tid på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram. Data har samlats in i två delstudier; en tvärsnittsstudie och en longitudinell studie. I projektet granskas vilka faktorer som inverkar på elevernas ordförrådsutveckling, bl.a. bakgrundsfaktorer samt motivation och attityder till att lära sig svenska.

Seminariet inleds med att Anna ger en kort övergripande presentation av avhandlingsprojektet och var hon befinner sig i det. Därefter leder Julia Prentice den gemensamma diskussionen kring Annas avhandlingsutkast, som syftar till att ge vägledning inför det fortsatta arbetet.

 

Den som önskar ta del av utkastet inför seminariet ombeds kontakta Anna Ingves (anna.ingves@nordiska.uu.se).