Emeriteringsföreläsning

  • Date: –16:30
  • Location: Engelska parken Ihresalen
  • Lecturer: Professor em Hans Kronning
  • Organiser: Institutionen för moderna språk
  • Contact person: Maria Svensson
  • Phone: 018-4711436
  • Föreläsning

I denna emeriteringsföreläsning ska jag redogöra för mitt språkvetenskapliga credo och hur det har formats. Det är inget ”manifest” med normativa ambitioner, utan det består helt enkelt av de principer som jag har följt och anser vara ett värdefullt sätt, bland andra, att bedriva språkvetenskap på: en koherent teori- domän- och metodpluralism och komparativ språkvetenskap.