Seminarium: ”Utbildning för kritiskt tänkande: att styras till att inte låta sig styras”

  • Date: –13:30
  • Location: Ekonomikum Zoom/K312
  • Website
  • Organiser: Företagsekonomiska institutionen
  • Contact person: Stefan Arora-Jonsson
  • Seminarium

Organisationsforum – företagsekonomi

Leo Berglund, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier: ”Utbildning för kritiskt tänkande: att styras till att inte låta sig styras”