Barns rätt att komma till tals

  • Date: –12:15
  • Location: Digitalt
  • Organiser: Barnombudsmannen och länsstyrelserna
  • Contact person: Saga Hillerström
  • Konferens

Barnombudsmannen och länsstyrelserna bjuder in till konferens den 18 november 2021. Du kommer att få en ökad teoretisk och praktisk kunskap om hur man kan tillämpa artikel 12, om barnets rätt att komma till tals.

Vi vänder oss till alla som vill ha mer kunskap om vad det kan innebära att genomföra rätten för barn att komma till tals.

Konferensen är digital.

Programmet består av både föreläsningar men det kommer också att finnas möjlighet för interaktivitet. Länk skickas ut innan konferensen.

Länk till anmälan på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats