Lärarlunchseminarium vid Inst för neurovetenskap

  • Date: –13:00
  • Location: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/65453539083
  • Lecturer: Henrik Ring Universitetsadjunkt, utvecklingsbiologisk neurovetenskap, Inst för neurovetenskap
  • Website
  • Organiser: Dept of Neuroscience
  • Contact person: Cecilia Yates
  • Phone: +46704250571
  • Seminarium

Tisdagen den 16 nov kommer Henrik Ring att prata om kursen Cell- och molekylärbiologi på kandidatprogrammet i biomedicin.

https://uu-se.zoom.us/j/65453539083