Hur fungerar deras hjärnor egentligen?

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 13167 S:a Fakultetsrummet (Ingen Zoom)
  • Website
  • Organiser: TUR - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Maja Elmgren, Magnus Jacobsson
  • Seminarium

Arbetsminne och kognitiv belastning i undervisningen

Om man vill förbättra sin undervisning och fördjupa sin förståelse av hur lärande fungerar finns det många olika källor till kunskap. En av dessa är kognitionspsykologisk forskning, som ofta baseras på experiment i forskningslab och som undersöker grundläggande egenskaper hos våra hjärnors funktion. I detta seminarium beskriver vi klassiska modeller för arbets- och långtidsminne samt diskuterar implikationer för vår undervisning. 

Ingen anmälan krävs. Seminariet ges på svenska. 

Välkomna!
Maja Elmgren och Magnus Jacobsson (TUR)