Disputation i pedagogik

Tatiana Mikhaylova försvarar sin doktorsavhandling i pedagogik:

Shifting Shadows: Private Tutoring and the Formation of Education in Imperial, Soviet and Post-Soviet Russia

Disputationen genomförs på svenska.

Huvudhandledare: Daniel Pettersson
Biträdande handledare: Eva Forsberg och Stina Hallsén

Opponent: Sonja Kosunen, biträdande professor och docent i utbildningssociologi och urbana studier, Helsingfors universitet

Betygsnämnd:
Inger Eriksson, professor i pedagogik med inriktning mot lärande och läroplansteori, Stockholms universitet
Daniel Sundberg, professor i pedagogik med inriktning mot läroplansteori och didaktik, Linnéuniversitetet
Peter Waara, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot barn och ungas förutsättningar och villkor, Uppsala universitet
Reserv: Jonas Almqvist, professor i didaktik, Uppsala universitet

Disputationen genomförs i Eva Netzelius-salen, Blåsenhus.

Det är även möjligt att följa disputationen online via Zoom. 
https://uu-se.zoom.us/j/67883601999
För att kunna följa disputationen i Zoom krävs internetuppkoppling och tillgång till en dator eller mobiltelefon med webbläsare. Du behöver ladda ned Zoom-klienten (plug in) till din dator eller Zoom-appen till din smarta telefon: https://zoom.us/download.