MITAC 2022 Uppsala universitet

  • Date:
  • Location: Ekonomikum Uppsala universitet, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala
  • Website
  • Organiser: Forskarskolan Management och IT / Uppsala universitet
  • Contact person: Golondrian Janke
  • Konferens

En konferens inom Forskarskolan Management och IT. Konferensen avses att ges på plats i Uppsala.

Tid för konferensen är 2022-10-04 13:15--2022-10-06 12:00

Key-notes: Professor Sarah Kaplan, Rotman School of Management, University of Toronto, Canada (Uppsala Lectures in Business)