Mötesplats för gränsöverskridande samtal om kultur, kreativitet och forskningssamverkan.

  • Date: –13:00
  • Location: Humanistiska teatern
  • Organiser: UU Samverkan och Humsam-kansliets forskningsstöd
  • Contact person: Anna Wallsten
  • Phone: 6871
  • Konferens

Varmt välkommen till en mötesplats för att inspirera till samverkan mellan forskare och den kulturella och kreativa sektorn.

Mötesplatsen kommer uppmuntra till diskussioner om hur humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning genom samverkan kan bidra till samhällsutveckling. En rad aktörer presenterar sina verksamheter och uppdrag, därefter reflekterar forskare i panelsamtal om vilka idéer till samverkan som presentationerna ger upphov till. Under dagen ges tillfällen att fördjupa samtalen och förlänga diskussionerna.

 

Frågeställningar som skulle kunna diskuteras är till exempel: Hur kan samspelet mellan estetiska, kulturella och sociala värden vårdas och stärkas? På vilka sätt kan den kulturella och kreativa sektorn bygga broar mellan människor, perspektiv, tid och rum? Hur kan kulturarvet bevaras, synliggöras och tillgängliggöras? Hur bidrar sektorn till att aktivera våra föreställningar om vilka framtida samhällen som är möjliga? På vilka sätt kan olika konstformer bidra till social sammanhållning?

 

Mötesplatsen syftar till att ge dig inspiration och möjlighet att skapa nya kontakter för samverkan. Den syftar även till att sondera intresset för ett nätverk av forskare intresserade av liknande frågor. Mötesplatsen arrangeras inom ramen för ett pilotarbete om en samverkansplattform för humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare på Uppsala universitet och aktörer inom den kulturella och kreativa sektorn.

Varmt välkommen!

Anmälan senast 7 juni: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/56600

 

Program

09:30–10:00 Registrering

10:00–10:10 Välkommen
Anna Wallsten, samverkansledare
Cecilia Nahnfeldt, vetenskaplig ledare

10:10–10:20 Bakgrund
Mattias Martinson, stf vicerektor Humsam

10:20–10:45 Gottsunda Dans & Teater
Forskarpanel:
Olle Wilson, Konstvetenskapliga institutionen
Maria Essunger, Teologiska institutionen
Cecilia Rodehn, Centrum för genusvetenskap

10:40–11:10 Konstfrämjandet Uppland
Forskarpanel:
Anneli Ekblom, Institutionen för arkeologi och antik historia
Johan Jansson, Kulturgeografiska institutionen
Maria Essunger, Teologiska institutionen

11:10–11:20 Paus

11:20–11:45 Historiskt centrum
Forskarpanel:
Annika Waern, Institutionen för informatik och media
Cecilia Rodehn, Centrum för genusvetenskap
John Ljungkvist, Institutionen för arkeologi och antik historia

11:45–12:00 Avslutning

12.00–13.00 Mingellunch