Invigning av databasen Svenska historiska patent

  • Date: –09:30
  • Location: Hörsal 2 och Zoom
  • Organiser: Företagsekonomiska institutionen
  • Contact person: Fredrik Tell
  • Seminarium

Välkommen att delta vid invigningen av databasen Svenska historiska patent. Databasen invigs av Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt och Patent och Registreringsverkets (PRV) generaldirektör Peter Strömbäck.

Databasen innehåller information om alla beviljade svenska patent för perioden 1746–1945 (ca. 120 000 patent). Informationen är sökbar via en sökmotor på en webbplats med namnet Svenska historiska patent. Materialet har samlats in, digitaliserats, och registrerats i en databas i ett infrastrukturprojekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Fredrik Tell och David Andersson har varit ansvariga tillsammans med en projektgrupp med experter från PRV och institutionens gästforskare Matti La Mela. Till sin hjälp har de haft ett femtontal assistenter som varit anställda vid företagsekonomiska institutionen under olika perioder.

Under invigningen kommer Fredrik Tell och David Andersson att presentera projektet lite närmare och webbplatsen med sökmotorn demonstreras.   

Länk till invigningen via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64132434508                                                                                                               

Varmt välkomna!