Samhällsvetenskaplig forskning

Vi förklarar och förstår konsekvenserna av människors samverkan.

Möt våra forskare

Hans L Zetterbergs pris i sociologi

Lisa Lindén vid Göteborgs universitet tilldelas Zetterbergpriset 2020 för sin analys av vaccineringens sociopolitiska dimensioner. Mer om Zetterbergpriset.

Priset tilldelas årligen yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete i sociologi, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, har flyttat fram forskningsfronten. Vinnaren får 100 000 kronor.

SYLFF-stipendier

1987 startades det världsomspännande stipendieprogrammet Ryoichi Sasakawa Young Leaders' Fellowship Fund (SYLFF) av nuvarande Nippon Foundation. Programmet finns idag vid 69 universitet i 44 länder.

Uppsala universitet fick 1988 som andra institution i världen en större donation, vars avkastning årligen utdelas i form av post doc-stipendier (för upp till 3 års försörjning) inom samhällsvetenskapliga fakulteten för det så kallade The Social Science Program for Increased International Understanding.

Stipendierna går att söka på hösten varje år.

Doktorander kan söka stipendier för att studera vid ett utländskt lärosäte under höstterminen 2019, vårterminen 2020 eller höstterminen 2020. Ansökan behöver skickas in senast 2019-08-10.
Stipendier för internationalisering för doktorander