Hans L. Zetterbergs pris i sociologi

Hans L. Zetterbergs pris i sociologi tilldelas årligen yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete i sociologi, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, har flyttat fram forskningsfronten. Vinnaren får 100 000 kronor.

Om Hans L. Zetterberg

Hans L. Zetterberg (1927–2014) var professor i sociologi som under sin karriär var verksam vid Columbia University så väl som Ohio State University. Utöver sin forskning var Zetterberg också publicist och publicerade bland annat den engelska översättningen av Max Webers text Economy and Society. Åren 1987–1988 var han ordförande för WAPOR (World Association for Public Opinion Research).

Anders Sundell tilldelas Zetterbergpriset 2021

Statsvetaren Anders Sundell tilldelas priset för att han utifrån ett brett samhällsvetenskapligt perspektiv berikat den politiska sociologin. Hans forskning spänner över flera fält och inbegriper valforskning, successionsordning, samt undersökning av grundläggande normer och värden. Inte minst bidraget att undersöka relationen mellan informellt framvuxna normerna och formella regelsystem förtjänar uppmärksamhet. Sundell har publicerat i de mest framstående vetenskapliga tidskrifterna samtidigt som han aktivt har deltagit i det publika samtalet i en sann upplysningsanda. Han kan på ett föredmömligt sätt förklara och sätta forskningsresultat i sammanhang som gör dem tillgängliga för allmänheten.

Priset kommer att delas ut under en ceremoni vid Sociologidagarna 20-22 mars 2022 i Uppsala.

Anders Sundell CV

Anders Sundell.
Anders Sundell.
Senast uppdaterad: 2021-11-25