Hans L. Zetterbergs pris i sociologi

Hans L. Zetterbergs pris i sociologi tilldelas årligen yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete i sociologi, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, har flyttat fram forskningsfronten. Vinnaren får 100 000 kronor.

Zetterbergpriset 2020

Lisa Lindén vid Göteborgs universitet tilldelas Zetterbergpriset 2020 för sin analys av vaccineringens sociopolitiska dimensioner. Lindén använder en vetenskapssociologisk ansats, men utvidgar den för att bättre ge oss förståelse för hur motstånd mot befintliga myndighetskampanjer skapas och upprätthålls på nätet. Lindéns kvalitativa ansats används för att förstå hur grupper bildar idéer som är kritiska till, eller som ställer sig i direkt opposition till, vetenskapligt baserad kunskap. Hennes gärning ligger i skärningspunkten mellan tre forskningsområden, hälsa, digitalisering och kön. Lindéns forskningsagenda pekar sammantaget på sambandet mellan vetenskaplig kunskap och hur den tolkas och används för olika ändamål.

Datum för prisceremoni och föreläsning kommer att meddelas senare.

Hans L. Zetterberg

Hans L. Zetterberg (1927–2014) var professor i sociologi som under sin karriär var verksam vid Columbia University så väl som Ohio State University. Utöver sin forskning var Zetterberg också publicist och publicerade bland annat den engelska översättningen av Max Webers text Economy and Society. Åren 1987–1988 var han ordförande för WAPOR (World Association for Public Opinion Research).