Daniel Cohnitz: "Trust no one?"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Institutet för Framtidsstudier
  • Webbsida
  • Arrangör: Filosofiska institutionen och Institutet för Framtidsstudier
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi i samarbete med Institutet för Framtidsstudier

(OBS! Dag, tid och plats)

Daniel Cohnitz, Utrecht University: "Trust no one? The (social) epistemological consequences of belief in conspiracy theories". Läs mer på Institutet för Framtidsstudiers hemsida.