Forsskålsymposiet 2018: Hoten mot demokratin

  • Datum: –16.00
  • Plats: Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum
  • Föreläsare: Heléne Lööw
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala Forum, Juridiska institutionen och Uppsala universitet
  • Kontaktperson: info@uppsalaforum.uu.se
  • Konferens

En tidigare optimism avseende demokratins utbredning globalt har under de senaste åren förbytts i en oro för ökade spänningar, auktoritära krafter och internationell fragmentering. Hoten mot demokratin kommer från olika håll, från antidemokratiska regimer såväl som från radikala grupper och ideologier. En minskad tillit i samhället, korruption, och en försvagning av den regelbaserade internationella ordningen, är några av tecknen på denna utveckling. Vilka är hoten mot demokratin och hur allvarliga är de? Hur kan demokratin främjas och förstärkas? Dessa frågor är temat för 2018 års Forsskålsymposium.