Uppsala Public Management Seminar

  • Datum: –15.30
  • Plats: Blåsenhus Eva Netzelius-salen
  • Föreläsare: Program hittar du på http://www.uppdragsutbildning.uu.se/upms-2019
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Elisabet Harryson
  • Telefon: 018-4711804
  • Seminarium

Uppsala Public Management Seminar är en mötesplats för forskare och praktiker med intresse av offentlig sektor. Under dagen diskuteras aktuella trender och utmaningar, erfarenheter av tidigare reformer och nya forskningsrön kring olika aspekter av offentlig verksamhet.

För Program och anmälan >>

Arrangörer för konferensen är:
Avdelningen för Uppdragsutbildning (AUU), Uppsala University Innovation (UUI) och Institutet för Personal- och Företagsutveckling (IPF), samtliga vid Uppsala universitet.

Varmt välkommen!