Ulrika Dahls installationsföreläsning: Elfenbenstornet och den mörka kontinenten

  • Datum: –10.15
  • Plats: Universitetshuset Lärosal IV
  • Föreläsare: Ulrika Dahl
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: akademiskafester@uadm.uu.se
  • Akademisk högtid, Föreläsning

Kom och lyssna när Ulrika Dahl håller sin installationsföreläsning: "Elfenbenstornet och den mörka kontinenten. Om feminism, femininitet och vithet i akademin"

Historisk-filosofiska fakultetens nya professorer 2018 håller sina installationsföreläsningar. 

Inledning av prodekan professor Folke Tersman

Ulrika Dahl: Elfenbenstornet och den mörka kontinenten. Om feminism, femininitet och vithet i akademin

Andreas Dorn: Graffiti in “Ancient” Egypt. From Social Practices to Vandalism

Paula Henrikson: Förbindelser. Det tidiga 1800-talets litterära kulturer i Sverige

Öppet för alla!