What shall we eat? Values, virtues and duties in food ethics

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Boströmrummet
  • Föreläsare: Anna T. Höglund (docent i etik, lektor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- och bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Öppet högre seminarium