Informationsmöte Inst för neurovetenskap

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Föreläsare: Prefekt mfl
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för Neurovetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 0704334801
  • Seminarium

Informationsmöte för alla medarbetare vid Inst för neurovetenskap. Information från prefekt Finn Hallböök, information om säkerhet samt hjärtstartare från Camilla Ekwall, fysioterapi mm.
Efter mötet så har vi sommarfest med mat, dryck och aktiviteter.