Attitudes to migration and religious minorities in Europe - exploring relations with Christian and national identity

  • Datum: –17.30
  • Plats: Humanistiska teatern Campus Engelska Parken
  • Föreläsare: Alan Cooperman, Head of Religion Research, Pew Research Center, USA
  • Arrangör: Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) och Teologiska institutionen
  • Kontaktperson: Martha Middlemiss Lé Mon
  • Föreläsning

Comments from: Prof. Inger Furseth, University of Oslo, Norway
Prof. Hans-Georg Ziebertz, University of Würzburg, Germany
Prof. Riho Altnurme, University of Tartu, Estonia