Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Datum: –13.00
  • Plats: Riddartorget, Trädgårdsgatan 1, Uppsala Fakultetsrummet, 3tr
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Kontaktperson: Gabriella Löthman
  • Konferens

Institutet för utbildningsrätt anordnar seminarium i utbildningsrätt