Fanny Ambjörnsson:"Tid att städa"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken - Eng3-2028; Campus Gotland - E48 (video)
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Susann Baez Ullberg, Don Kulick
  • Seminarium

Forskningsseminariet i kulturantropologi

Fanny Ambjörnsson, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet: "Tid att städa. Om vardagsstädningens praktik och politik"


Abstract
Städning, eller omsorgen om den materiella omgivningen, är en central del av alla samhällen. De flesta av oss har någon form av erfarenhet av att städa: vissa städar som yrke, de flesta städar sitt hem, åt sina gamla föräldrar eller andra släktingar. Att utföra själva sysslan – vare sig det gäller att ta hand om andras eller sin egen smuts – har däremot påfallande låg status, något som tenderar att smitta personen som måste befatta sig med sysslan. Följande presentation, som baseras på min nyligen utgivna bok ’Tid att städa’, är ett försök att analysera städningens låga status. Med utgångspunkt i queerteoretiska tankegångar om temporalitet diskuterar jag varför det upplevs som problematiskt med rörelser som går på tvärs eller i cirklar samt hur dessa rörelser, i sin tur, kan vara utgångspunkt för en alternativ feministisk etik.