Literature seminar: Peer feedback on academic writing

  • Datum: –12.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lärosal 5
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Katarina Andreasen
  • Seminarium

Huisman et al. 2018. Peer feedback on academic writing: undergraduate students’ peer feedback role, peer feedback perceptions and essay performance. https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1424318