Frontier seminar in Ecology and Evolution: "Art as Tool to Communicate Science"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Rum 1003
  • Föreläsare: Jill Pelto, Maine University, USA
  • Arrangör: IEG
  • Kontaktperson: Laura Parducci
  • Seminarium

Artist and scientist Jill Pelto turns climate change data into art

15:00 - 16:00 - Seminar
16:00 - ­17:00 - Informal artwork exhibition + mingle