ENES 107

  • Datum:
  • Plats: Upplandsmuseets föreläsningssal
  • Föreläsare: Alexandra Sanmark
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Seminarium

Alexandra Sanmark: Likt och olikt. Vikingatida tingsplatser i Skandinavien och i västerled.