ENES 108

  • Datum:
  • Plats: Upplandsmuseets föreläsningssal
  • Föreläsare: Torun Zachrisson
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Seminarium

Torun Zachrisson: Båtgravarnas döda, var de lokala eller ej? Atlas-projektets analyser av individer från Mellansverige.