Controllerdagen 2019

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset Biskopsgatan 3, Uppsala
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Einar Iveroth
  • Konferens

Controllerdagen är det unika tillfället då praktik och forskning möts för att tillsammans få en inblick i de senaste idéerna inom styrningsområdet. Samtidigt är det ett unikt tillfälle att knyta värdefulla kontakter både från näringsliv och offentlig sektor.

Teman
• Digitalisering, robotar och finansiell rådgivning
• Framgångsrik styrning av kommunal verksamhet
• Ledarskap i en decentraliserad organisation
• Tillitsstyrning
• Funktionell dumhet i organisationer: fördelar och fallgropar
• Passion som drivkraft
• Från produkt till kundcentrerade affärsmodeller och styrningsutmaningar inom Scanias ekosystem
• Förändringar till ekonomens roll och kompetens

Mer information om Controllerdagen och anmälan. 
Sista anmälningsdag 26 mars.