Högre seminarium: Robert Walldén

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 7-0043 (Engelska parken, hus 7, plan 0/entréplan)
  • Föreläsare: Robert Walldén, Malmö universitet
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Genom genrens lins: pedagogisk kommunikation i tidigare skolår

I avhandlingen Genom genrens lins: pedagogisk kommunikation i tidigare skolår utforskar jag undervisning i årskurs 1 och 6 på utbildningssociologisk och språkvetenskaplig grund. Jag operationaliserar Bernsteins teoretiska ramverk och systemisk funktionell lingvistik, i synnerhet diskurssemantisk teori utvecklad av J.R. Martin och David Rose, för att utforska de deltagande lärarnas pedagogiska kommunikation. Det sker med fokus på ämnesinnehåll, grad av skriftspråklighet/abstraktion, grad av lärarkontroll  samt även värderande och relationsbyggande dimensioner.

Studien har genomförts genom observationer, ljudinspelningar och insamling av läromaterial på en skola där den stora majoriteten av eleverna har migrationsbakgrund.  De moment som utforskas är kommunikation kring lässtrategier, morgonsamlingar samt genrepedagogiska arbetsområden om sagor och levnadsvillkor. Studien synliggör hur lärarna använder språkliga resurser för att stötta och engagera eleverna i kunskapsarbetet, samt hur en viktig aspekt av denna stöttning är att elevernas frihetsgrad begränsas. Ett av de viktigaste resultatet är samtidigt att lärarnas fokus på lässtrategier och skriftliga genrer leder bort från själva innehållsaspekten i texterna. Viljan att stötta och synliggöra vissa aspekter av textarbetet, såsom genrestrukturer, kan göra andra aspekter mindre synliga.

 

Seminariet är ett samarrangemang med Textanalysseminariet vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Efter seminariet anordnas ett postseminarium av nätverket Språk och lärande i Nordiska språks lokaler (hus 16, plan 2). Anmäl deltagande senast 8 april till Linnéa Öberg (linnea.oberg@lingfil.uu.se)