Constanze Eib: "Fairness at work"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus - 13:137
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Gustaf Gredebäck
  • Seminarium

Allmänna seminariet

Fil. doktor Constanze Eib, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet: "Fairness at work" ("Rättvisa på jobbet", forskningspresentation på engelska)