Hallvard Stette: avhandlingskapitel

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1023
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

(OBS! Dag, tid och plats)

Hallvard Stette, Uppsala universitet, lägger fram ett avhandlingskapitel