Verkstad - Befrämja studenternas akademiska lärande med hjälp av det pedagogiska programmet

  • Datum: –12.00
  • Plats: Geocentrum Skåne
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium

Om det nya pedagogiska programmet ska bidra till bättre utbildning, behöver inte bara lärare, utan också studenter, känna till och diskutera det! Programmet kan användas för att diskutera akademiskt lärande och ömsesidiga förväntningar.

Att börja på universitet innebär en stor omställning, där studenter inte enbart behöver ta ansvar för sitt eget lärande, utan också för sina kursares lärande, och till utveckling av kurser och program.

Under denna verkstad kommer vi att prata om några olika modeller för att använda det pedagogiska programmet som ett sätt att hjälpa studenter att reflektera över universitetsstudier, det egna lärandet, och hur alla kan bidra till ett lärande klimat. Vi kommer gemensamt att forma olika frågor att diskutera och övningar att göra med studenterna, både i introduktioner och i vanliga kurser. Vidare kommer vi att ta upp hur vi kan engagera erfarna studenter när de nya studenterna ska lotsas in i akademiska studier.

För att kunna beställa kaffe ber vi dig att skicka en anmälan till Lena S. Forsell (lena.forsell@uadm.uu.se) senast söndagen den 2 juni.

Välkommen!
Maja Elmgren, (TUR)