Lansering av ett forsknings- och samverkansprogram för att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin

  • Datum: –16.00
  • Plats: Solna
  • Arrangör: Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet, Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet
  • Kontaktperson: Ulrika Helldén
  • Seminarium

Nu tar vi steget vidare efter #metoo med ett seminarium om hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten.

Under eftermiddagen kommer Vetenskapsrådet att presentera en ny internationell forskningsöversikt och Universitets- och högskolerådet delge erfarenheter från sitt regeringsuppdrag om att förebygga sexuella trakasserier. I samband med detta lanserar Karolinska Institutet, KTH och Malmö universitet ett nytt forsknings och samverkansprogram för att motverka sexuella trakasserier och förebygga genusbaserad utsatthet i svensk akademi.    

Läs mer och anmäl dig här