Expertis, evidens och etik vid beslut om psykiatrisk tvångsvård - det kunskapsteoretiska gränslandet mellan juridik och medicin

HÖGRE SEMINARIUM I OFFENTLIG RÄTT VT-19

Moa Kindström Dahlin, lektor i offentlig rätt.

Tid och plats tillkommer