Robert Hartman och Joshua Bronson: "Consequentialism and Virtue"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Carlson
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Robert Hartman, Stockholms universitet, och Joshua Bronson: "Consequentialism and Virtue"